Organisatie Scan

LRBW Zorg houdt zich bezig met inventarisatie- en beoordelingstrajecten van organisaties en afdelingen.

 

Een ondersteuning die wij als inhoudelijk managementorganisatie bieden aan de toenemende vraag en behoefte vanuit onze opdrachtgevers en contacten binnen de Zorg.

Want alleen door de wérkelijke situatie in kaart te hebben, kan een Zorgorganisatie beter, verantwoordelijker en effectiever bepalen waar eventuele veranderingen kan, wil, of moet worden doorgevoerd om te optimaliseren

Wij zijn gericht op het inventariseren en beoordelen van  interne organisaties en afdelingen.

 

Uw situatie?

      - efficiënte bedrijfsvoering?

      - goede communicatie?

      - goede omstandigheden?

      - veiligheid en kwaliteit?

       -goede inzicht en controle op uw technische dienst

       -goed functionerend helpdesk?

      - beheersing van kosten en uitgaven?

Wij geven de wérkelijke status van een organisatie.  Wij bieden duidelijkheid (op onduidelijkheden)!

 • Wij inventariseren en analyseren omstandigheden, situaties, processen, procedures en protocollen.

 • Wij dringen door tot de kern en bieden zicht en inzicht op uw werkelijke situatie binnen organisatie of afdeling.

 • Wij laten uw organisatie of afdeling haarscherp zien op welke manier processen en werkzaamheden efficiënter kunnen.

Onze aandachtsgebieden:

 

 • Facility Management

 • Inkoop (en beleid)

 • Klant- en service Management

 • Kwaliteit Management en Veiligheidszorg

 • Technisch Management

 • Vastgoed en Huisvesting (benutting/bezetting)

 • Project Management

Onze inventarisatie:

 

-   Organisatie (en beleid)

-   Taak- rol en verantwoordelijkheden

-   Processen, procedures en protocollen

-   Kosten en uitgave patronen

-   Informatie- en communicatie trajecten

-   Efficiëntie, effectiviteit en functionaliteit

-   Techniek en technisch management

-   Bereikbaarheid en services

Resultaten en bevindingen worden door ons vastgelegd, biedt u concrete voorstellen, of geeft alternatieven aan.

Uw grote voordeel:

 • Wérkelijk zicht en inzicht op uw organisatie of afdeling!

 • Wérkelijk weten wat en hoe werkzaamheden plaatsvinden en zaken worden uitgevoerd!

LRBW Zorg

Landelijk actief met het ondersteunen en professionaliseren van Zorgorganisaties en bedrijfsvoeringen

Wij vertalen uw wensen in concrete acties en oplossingen